لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

راه جذب گلوکز _ فروکتوز _ گالاکتوز

   Saman Yazdani
  20 دی 23:19

2 پرسش 12 پاسخ 26 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

راه های جذب این مواد را بنویسید.

گلوکز _ فروکتوز _ گالاکتوز


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رستم دستان
در 21 دی 11:46

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

گلوکز از دهان هم میتونه جذب بشه. ولی فروکتوز و گالاکتوز در مراحل دیگر گوارش مثلا در ابتدای روده کوچک جذب می شود