1

کدام بیت با مفهوم عبارت (الاعمال بالنیات) مناسبت دارد؟

ثبت شده در 27 آبان 95 - 11:16
ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه

کدام بیت با مفهوم عبارت ( الاعمال بالنیات ) مناسبت دارد ؟

گفت : بر من تیغ تیز افراشتی                             از چه افگندی ، مرا بگذاشتی

شیر حقم، نیستم شیر هوا                                  فعل من بر دین من باشد گوا

چون درآمد در میان ، غیر از خدا                          تیغ را دیدم نهان کردن سزا

در زمان انداخت شمشیر آن علی                          کرد او اندر غزایش کاهلی


   پاسخ ها : 1

پاسخ ها

1
ثبت شده در 27 آبان 14:14

با بیت سوم.

***دلیل:در اینجا نهاد حضرت علی(ع) است.این بیت اشاره به این دارد که حضرت علی(ع)برای رضای خدا شمشیر می زند.

ولی اگر برای رضای خود و کینه و حسد شمشیر بزند آنگاه نیت و قصد او رضای خدا نیست.


امیر اردوئی    پاسخ ها : 12
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.