0

یک متن (ستایشی و نیایشی ) با چه لحن و حالتی خوانده میشود؟

ثبت شده در 27 آبان 95 - 11:09
ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه

یک متن (ستایشی و نیایشی ) با چه لحن و حالتی خوانده میشود؟

حالت توصیفی            حالت پند گویانه             حالت پهلوانی             حالت فروتنی


دانلود فایل ضمیمه
   پاسخ ها : 3

پاسخ ها

1
ثبت شده در 29 آبان 16:17

حالت توصیفی


مهسا اعظمی    پاسخ ها : 8
1
ثبت شده در 27 آبان 11:20

حالت توصیفی و  حالت فروتنی


کیانا کشاورز    پاسخ ها : 14
0
ثبت شده در 5 آذر 11:34

حالت فروتنی


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.