لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کاربرد اثر فوتوالکتریک در زندگی روزمره ما کجاست؟

   ابوالقاسم کریمی
  20 بهمن 16:28

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

کاربرد اثر فوتوالکتریک در زندگی روزمره ما کجاست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نگین حیدری
  28 بهمن 23:17

0 پرسش 6 پاسخ 56 امتیاز

دوربین عکاسی دیجیتال،درباز کن پارکینگ،...