لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در اثر فوتو الکتریک کدام ماهیت نور ملاک است؟

   ابوالقاسم کریمی
  20 بهمن 16:18

55 پرسش 59 پاسخ 547 امتیاز
فیزیک (3) تجربی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

در اثر فوتو الکتریک کدام ماهیت نور (موجی یا ذره ای بودن) ملاک است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نگین حیدری
  28 بهمن 23:27

0 پرسش 6 پاسخ 56 امتیاز

چون نور مثل مجموعه ای از ذره رفتار میکنه،پس میشه ماهیت ذره ای رو ملاک قرار داد...