0

اگر روی محیط دایره دو نقطه بگذاریم و آن ها را به هم وصل کنیم دایره به دو ناحیه تقسیم می شود ...

ثبت شده در 24 مرداد 95 - 20:32
ریاضی پنجم دبستان

اگر روی محیط دایره دو نقطه بگذاریم و آن ها را به هم وصل کنیم دایره به دو ناحیه تقسیم می شود اگر روی محیط دایره 4 نقطه بگذاریم و آن ها را به هم وصل کنیم دایره به هشت ناحیه تقسیم می شود اگر روی محیط دایره 5 نقطه بگذاریم و آن ها را به هم وصل کنیم دایره

حد اکثر به چند ناحیه می شود؟


فهیمه رشیدی    پاسخ ها : 1

پاسخ ها

0
ثبت شده در 29 شهریور 7:53

دایره به 10 ناحیه تقسیم میشود


نسرین ریاحی    پاسخ ها : 2
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.