لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا نقطه جوش گازها منفی است؟

   پریسا امانت
  18 اسفند 21:58
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سلام من یه سوال دارم و اون اینکه چرا نقطه جوش گازها منفیه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   تیم مدیریت گاما
در 22 اسفند 23:50

گازهایی مانند نیتروژن و اکسیژن و سایر گازها در دمای اتاق بصورت گاز می باشند. بنابراین پیش نیاز اینکه به فرم مایع در بیایند لازم است بطور باور نکردنی سرد شوند. در دماهای بسیار پایین این گازها به مایع تبدیل می‌شوند.


نقطۀ جوش هم، همان دمایی است که یک گاز به مایع تبدیل می شود یا برعکس آن نقطه‌ای که یک مایع به گاز تبدیل می‌شود.