کوچک ترین شمارنده اول عدد 3 به توان 37 | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کوچک ترین شمارنده اول عدد 3 به توان 37

   amir hosseyn raak
  23 دی 23:46
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

کوچک ترین شمارنده اول عدد 3 به توان 37 - عدد 5 به توان 7 چیست؟


   معلم ایرانی
در 8 بهمن 22:45

می شود:
5-3=2
درس نامه
چرا که دورۀ گردش وجود دارد:
1-توان اول 3 می شود:3
2-توان دوم 3 می شود:3*3=9
3-توان سوم 3 می شود:3*3*3=27
4-توان چهارم 3 می شود:3*3*3*3=81
5-توان پنجم 3 می شود:3*3*3*3*3=273
می بینیم که تکرار شده پس در هر 4توان این دوره تکرار می شود پس دورۀ گردشِ 4 تایی است.
حالا باید توان را بر 4 تقسیم کنیم. اگر باقیماندۀ تقسیم:
1 آمد: یکان 3 می شود.
2 آمد: یکان 9 می شود.
3 آمد: یکان 7 می شود.
0 آمد: یکان 1 می شود.
...............................................................................
اگر متوجه شدی (که فکر نکنم شدی !) همینو برای 5 اعمال می کنیم.
عدد 5 دورۀ گردش 2 تایی دارد:
5 و 0
1-توان اوّل 5 می شود:5
2-توان دوّم 5 می رود:10
 
حال توان را بر 2 تقسیم کرده و مسئله را حل می کنیم.
...............................................................................
حل مسئله
1- شمارندۀ اول هر عدد خودش است.
2- حالا باقیماندۀ 37/4 1 می شود. پس یکان 3 می شود.
3- حالا باقیمانده 7/2 1 می شود. پس یکان 5 است.
4- 5-3=؟ اگه اینو نتونی دیگه....
 

   حسین عسگری
در 8 بهمن 6:51

آن عددخود3 است.

   علیرضا اسماعیلی
در 6 بهمن 14:07

3
 

   سمیه اسدی
در 2 بهمن 13:41

عدد فرد به هر توانی برسه حاصل عدد فرد هست. پس حاصل سه بتوان ۳۷ و پنج به توان هفت هر دو عدد فرد هستند . اگر دو عدد فرد رو از هم کم کنید جاصل عدد زوج میاید . و کوچکترین شمارنده هر عدد زوج عدد ۲ است. 

   میرحمیدرضا موسوی
در 25 دی 10:42

سه به توان سی و هفت منهای پنج به توان هفت یک عدد زوج است و در ریشه ی تمام اعداد زوج 2 وجود دارد

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.