0

چرا سلول های روده دارای چین خوردگی اند؟

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

چرا سلول های روده دارای چین خوردگی اند؟ الف) برای افزایش سطح جذب ب) برای اینکه چسبندگی بیشتری داشته باشد. ج) برای محفظت از سلّول.


sina tanta    پاسخ ها : 8 ثبت شده در 22 دی 96

پاسخ ها

0
ثبت شده در 30 دی 1:53

الف چون مواد غذایی در بین اون چین خوردگی ها گیر میکنه و به دلیل پدیده انتشار وارد رگ های خونی می شوند

پدیده انتشار:(مواد از جایی که غلظت مواد بیشتر است به جایی میروند که غلظت مواد کمتر است به عنوان مثل مادر شما در اشپزخانه در حال خرد کردن پیاز است که ناگهان چشم شما اب در می اید)

محمد مهدی مهدوی فر کلاس هشتم دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی منطقه هشت تهران

 


0
ثبت شده در 25 دی 20:28

گزینه الف


0
ثبت شده در 25 دی 14:52

الف


0
ثبت شده در 24 دی 18:02

 

الف:جهت جذب بهتر مواد غذایی


0
ثبت شده در 24 دی 10:23

الف


Haniyeh Mousavi    پاسخ ها : 35
0
ثبت شده در 23 دی 20:33

الف

 


0
ثبت شده در 23 دی 17:51

جهت جذب بهتر مواد غذایی


0
ثبت شده در 23 دی 17:30

گزینه الف


اسحاق صادقی    پاسخ ها : 4
لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.