لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا سلول های روده دارای چین خوردگی اند؟

   sina tanta
  22 دی 20:12
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

چرا سلول های روده دارای چین خوردگی اند؟

الف) برای افزایش سطح جذب

ب) برای اینکه چسبندگی بیشتری داشته باشد.

ج) برای محفظت از سلّول.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   اسما دارائی
در 28 تیر 16:10

برای جذب بهتر مواد غذایی

   parmida 83
در 23 بهمن 23:33

گزينه ي الف 


 

   محمد مهدی مهدوی فر
در 30 دی 1:53

الف چون مواد غذایی در بین اون چین خوردگی ها گیر میکنه و به دلیل پدیده انتشار وارد رگ های خونی می شوند


پدیده انتشار:(مواد از جایی که غلظت مواد بیشتر است به جایی میروند که غلظت مواد کمتر است به عنوان مثل مادر شما در اشپزخانه در حال خرد کردن پیاز است که ناگهان چشم شما اب در می اید)


محمد مهدی مهدوی فر کلاس هشتم دبیرستان نمونه دولتی شهید حسینی منطقه هشت تهران


 

   مهدی جعفریان
در 25 دی 20:28

گزینه الف

   محمد حسین حاتم پور
در 25 دی 14:52

الف

   فیروزه فرخ نیا
در 24 دی 18:02

 


الف:جهت جذب بهتر مواد غذایی

    Haniyeh Mousavi
در 24 دی 10:23

الف

   سیدمحمد حسینی
در 23 دی 20:33

الف


 

   پیمان فرج نژاد
در 23 دی 17:51

جهت جذب بهتر مواد غذایی

   اسحاق صادقی
در 23 دی 17:30

گزینه الف