لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چگونه هضم فیزیکی به هضم شیمیایی کمک می کند؟

   sina tanta
  22 دی 20:06
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

چگونه هضم فیزیکی به هضم شیمیایی کمک می کند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا چهارمحالی
در 5 بهمن 19:14

هرچه غذا بیشتر جویده بشه ذره های آن کوچکتر میشه.در ذره های کوچکتر هضم شیمیایی زود تر انجام میشه.بنابر این هضم فیزیکی به سریع تر شدن هضم شیمیایی کمک می کنه