لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چگونه هضم فیزیکی به هضم شیمیایی کمک می کند؟

   sina tanta
  22 دی 23:36
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

چگونه هضم فیزیکی به هضم شیمیایی کمک می کند؟


   علیرضا چهارمحالی
در 5 بهمن 19:14

هرچه غذا بیشتر جویده بشه ذره های آن کوچکتر میشه.در ذره های کوچکتر هضم شیمیایی زود تر انجام میشه.بنابر این هضم فیزیکی به سریع تر شدن هضم شیمیایی کمک می کنه

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.