0

شيوه به قدرت رسيدن سلسله هاي افشاريه،زنديه وقاجاريه چه شباهتي به هم دارد؟

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

شيوه به قدرت رسيدن سلسله هاي افشاريه،زنديه وقاجاريه چه شباهتي به هم دارد؟ با تأسيس حكومت صفوي،چه تغييرات مهم سياسي،اجتماعي و مذهبي درايران ايجادشد؟


فاطمه آموزگار    پاسخ ها : 2 ثبت شده در 22 دی 96

پاسخ ها

0
ثبت شده در 24 دی 9:01

-هرسه باجنگ به قدرت رسیدند .

 

-هرسه ساختار ایلیاتی داشتند

 

-هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.

 

-هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود(افشار...زند...قاجار )

 

-هر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.

 

-هرسه حکومت های کم دوامی بودند.


پارسا سال مه    پاسخ ها : 1 پاسخ انتخاب شده
0
ثبت شده در 23 دی 18:33

جواب این سوال توی بخش گام به گام اجتماعی هست

https://gama.ir/test/detail/5794


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.