لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شيوه به قدرت رسيدن سلسله هاي افشاريه،زنديه وقاجاريه چه شباهتي به هم دارد؟

   فاطمه آموزگار
  22 دی 19:31
مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه

شيوه به قدرت رسيدن سلسله هاي افشاريه،زنديه وقاجاريه چه شباهتي به هم دارد؟
با تأسيس حكومت صفوي،چه تغييرات مهم سياسي،اجتماعي و مذهبي درايران ايجادشد؟


   پارسا سال مه
در 24 دی 9:01

-هرسه باجنگ به قدرت رسیدند .
 
-هرسه ساختار ایلیاتی داشتند
 
-هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.
 
-هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود(افشار...زند...قاجار )
 
-هر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.
 
-هرسه حکومت های کم دوامی بودند.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   فیروزه فرخ نیا
در 23 دی 18:33

جواب این سوال توی بخش گام به گام اجتماعی هست
https://gama.ir/test/detail/5794

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.