لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شما چه راهکارهایی را می توانید برای علاقمند کردن بیشتر دانش آموزان به درس و مدرسه ذکر کنید؟

   حسیـن رحمـان پـور
  1 شهریور 8:24
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

شما چه راهکارهایی را می توانید برای علاقمند کردن بیشتر دانش آموزان به درس و مدرسه ذکر کنید؟


   زهرا رمضانی
در 2 شهریور 16:03

کم کردن حجم کتاب های درسی و بالا بردن انگیزه و اعتماد به نفس در دانش اموزان.


مثلا معلمای ما خیلی تو ذوقمون میزنن و این اصلا خوب نیست بعضی از معلما گفتم بعضی از معلم ها به معامای خوب توهین نشه کلا از عقده درست شدن.

   زهرا دارایی
در 4 شهریور 11:09

لایک زهرا جوون معلما حالمونو میگیرن

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.