لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

به یک مجموعه باید چند عضو اضافه کنیم تا تعداد زیر مجموعه های آن حداقل 1000برابر شود؟

   امیرمحمد منصوریان
  27 اردیبهشت 16:04
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

به یک مجموعه باید چند عضو اضافه کنیم تا تعداد زیرمجموعه های ان حداقل 1000برابر شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نادیا احمدی
در 18 آبان 21:19

حداقل 0 عضو و حداکثر 10عضو باید اضافه بشه!

   
در 29 اردیبهشت 6:41

۹ عضو 

   محمد محسنی
در 28 اردیبهشت 8:02

فکر می کنم 10 بشه