جواب خودارزیابی | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جواب خودارزیابی

   Fawti Dahom
  17 اردیبهشت 20:06
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

کسی جواب خودارزیابی درس به درس پایه نهم داره؟
میشه بفرستین ممنون. 


   تیم مدیریت گاما
در 17 اردیبهشت 17:56

از این قسمت میتونید دانلود کنید.
http://gama.ir/test?ipp=0&file_type=100&section=2&base=5&lesson=279&test_type=91&sortby=1

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.