لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جواب خودارزیابی

   Fawti Dahom
  17 اردیبهشت 16:36

7 پرسش 5 پاسخ 60 امتیاز
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

کسی جواب خودارزیابی درس به درس پایه نهم داره؟
میشه بفرستین ممنون. 


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   تیم مدیریت گاما
در 17 اردیبهشت 17:56

0 پرسش 706 پاسخ 1576 امتیاز

از این قسمت میتونید دانلود کنید.


http://gama.ir/test?ipp=0&file_type=100&section=2&base=5&lesson=279&test_type=91&sortby=1

   مهدی بارانی
در 11 آبان 10:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پاسخ خودارزیابی نهم