تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سلول های میلین چه هستند؟

   بانو پاکباز
  9 فروردین 16:46

2 پرسش 5 پاسخ 24 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سلول های میلین چه هستند؟ و کدوم سلول ها سلول های میلین رو تولید میکنن؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   مبینا احترامی
23 فروردین 13:47

3 پرسش 51 پاسخ 88 امتیاز

لایه از چربی برای حفاظت از نورون ها و یاخته های پشتیبان

نوروگلیا . شوان

   علی شهابی
9 فروردین 17:57

12 پرسش 125 پاسخ 611 امتیاز

غلاف میلین یک لایه پروتینی است که بر روی بسیاری از دندریت‌های بلند و آکسون‌ها، تشکیل می‌شود و نورون را سفید رنگ جلوه می‌دهد نقش مهادین پوشش میلین، ایجاد نارسانایی بیشتر بر روی سطح تار عصبی‌ها است که این امر باعث افزایش سرعت هدایت پیام‌های الکتریکی در درازای تار می‌شود. میلین افزون بر افزایش سرعت ترارسانی پیام‌های عصبی در طول رشته‌های عصبی، وظیفه نگهداری از سلول‌های عصبی را نیز به عهده دارد.
میلین توسط سلول‌های الیگودندروسیت در سیستم عصبی مرکزی و سلول‌های شوان در سیستم عصبی محیطی به دور تارهای عصبی ساخته می‌شود. این سلول‌ها لایه‌های پیچ درپیچی از میلین را پیرامون تارهای عصبی می‌سازند.