تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترتیب شستی های استارت و استپ

   علیرضا محمودی فرد
  28 دی 23:35

139 پرسش 784 پاسخ 5715 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی

آیا میتوان شستی استارت را قبل از شستی استپ در مدار گذاشت؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علیرضا محمودی فرد
5 بهمن 2:09

139 پرسش 784 پاسخ 5715 امتیاز

در مدارهای فرمان، غالبا ابتدا فیوز در مسیر سیم فاز قرار گرفته تا بحث حفاظت در برابر اتصال کوتاه را ایجاد کند؛ و بطور کلی هرگاه جریان کشی بیش از حد مورد نظر بود، مدار را قطع کند.

پس از آن اغلب بی متال قرار میگیرد. تیغه ی باز فرمان بی متال در این قسمت قرار میگرد تا مبحث حفاظت در برابر اضافه بار رابر عهده داشته باشد. البته حفاظت در مقابل اضافه بار، در مدار قدرت مطرح است؛ بدین مفهوم که در صورتی که به هر دلیلی، موتور جریانی بیش از حد کشید، بی متال بعلت ساختار درونش، به تدریج مدار قدرت را قطع کند و برای محکم کاری حتی مدار فرمان را هم قطع کند؛ که این مقدار اضافه بار، بسته به نظر طراح یا اپراتور، قابل تنظیم است.

در قسمت بعد معمولا سایر وسایل حفاظتی مورد نیاز و دلخواه همچون کلید محافظ جان، کلید حالت اضطراری، شستی استپ و... قرار میگیرد.

اکثر قریب به اتفاق وسایل حفاظتی در مدارها، بصورت سری قرار میگیرند(بجز قطعاتی همچون VDR که موازی بسته میشوند و البته بحث این قطعه مربوط به مدارات الکترونیکی است نه مدارهای فرمان کنتاکتوری)؛ حالا اینکه کدام زودتر و کدام دیرتر قرار بگیرند، به لحاظ کارکردی تفاوت خاصی ایجاد نمیکند؛ میدانیم که در حالت سری، فقط یک مسیر عبور جریان وجود دارد.
از نظر عملکردی، در حالت عادی فرقی نمیکند که استارت بالاتر از استپ باشد؛ چون باز هم با زدن استارت مدار وصل و باز زدن استپ، مدار قطع میشود؛ اما چنین کاری رایج نیست و همواره تاکید بر آن میشود که وسایل حفاظتی و نیمه حفاظتی، در ابتدای مدار قرار گیرند.
نکته ای نیز وجود دارد؛ اگر استارت قبل یا بعد از استپ قرار گیرد و به هردلیلی همچون عبور جریان زیاد و داغ شدن و آرک زدن و ...، دو طرف تیغه ی استارت به هم بچسبد و استارت یک سره شود، در آن صورت باید توجه کنیم که استپ به تنهایی برای قطع کامل مدار کافی نیست؛ مگر آنکه دائم انگشت اپراتور روی استپ باشد؛ در اینجا نیاز به قطع کردن مدار از طریق سایر وسایل حفاظتی همچون فیوز، کلید محافظ جان، کلید حالت اضطراری و... را داریم. بهتر است طوری مدار بسته شود که در هنگام عیب یابی نیز کاملا واضح باشد که ولتاژ تا کجای مدار وجود دارد و از کجا به بعد ولتاژ بعلت قطعی یا باز بودن مدار، وجود ندارد. پس باید به چنین احتمالاتی هم توجه شود و حتی الامکان طربق استانداردها و با حفاظت بیشتر، مدارها را ببندیم؛ طوری که بعدها بابت چیزی حسرت نخوریم...