تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کنترل سرعت فن های تغذیه برق شهری

   علیرضا محمودی فرد
  27 دی 23:46

139 پرسش 784 پاسخ 5715 امتیاز
برق کار صنعتی درجه 2 یازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش برق صنعتی


تنظیم سرعت فن های تغذیه متناوب که با برق شهری کار میکنند، با چه تجهیزاتی ممکن است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.