{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا نورون رابط فقط در مغز و نخاع وجود دارد؟

    متین برنا
  بروزرسانی 11 تیر 19:09

1 پرسش 8 پاسخ 25 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

سلام روزتون بخیر
آیا نورون رابط فقط در مغز و نخاع وجود دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا معینی راد
  15 مرداد 12:25

1 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز

جسم یاخته ای نورون رابط و نورون حرکتی فقط در دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد ولی جسم یاخته ای نورون حسی در بخش محیطی دستگاه عصبی وجود دارد.

   گل ۰۳
  11 تیر 15:44

0 پرسش 97 پاسخ 432 امتیاز

بله نورون رابط فقط در مراکز عصبی دیده میشه ولی باقی نورون ها همه جا هستن

   امید حیدری
  11 تیر 14:43

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

بله در آنجا در بین نورون حسی و حرکتی ارتباط بر قرار میکند .