لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

لطفاً عبارت های عربی زیر را ترجمه کنید.

   رضا فراستى
  9 فروردین 14:11

9 پرسش 0 پاسخ 59 امتیاز
عربی نهم دوره اول متوسطه

لطفا ترجمه های زیر را بنویسید


رب انی ظلمت نفسی


لا تحزن النصر مع صبر


اعلم ان النصر مع صبر


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فرشته علیپور
در 19 فروردین 7:04

0 پرسش 4 پاسخ 19 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمد جواد پوررضایی
در 22 فروردین 17:31

2 پرسش 4 پاسخ 43 امتیاز

با سلام


شما می توانید با مراجعه به سایت  google translate از تمام زبان دنیا بهره ببرید وتمام کلمات مورد نظر یا جملات خود را از زبان نوشته شده به زبان خواسته شده ترجمه کنید.

   l s
در 1 دی 20:48

0 پرسش 91 پاسخ 446 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم

غمگین نشو پیروزی همراه با صبر است

بدان که پیروزی همراه با صبر است

   هانا سلطانی زاده
در 30 مهر 17:52

1 پرسش 18 پاسخ 58 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
ناراحت نشو پیروزی همراه با صبر است
میدانم که (قطعا) پیروزی با صبر است

   امیر رضا جمعه زاده
در 23 فروردین 17:27

2 پرسش 56 پاسخ 291 امتیاز

پروردگارا قطعا به خودم ظلم کردم
ناراحت مشو پیروزی همراه با صبر است
بدان قطعا پیروزی با صبر است

   امیر محمد خانعلی
در 10 خرداد 6:15

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم


غمگین نباش پبروزی با صبر است


قطعا پیروزی با صبر است

   مجید مرادی کر
در 10 شهریور 22:48

5 پرسش 20 پاسخ 53 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   احمد جعفر تهرانی
در 15 تیر 14:45

11 پرسش 34 پاسخ 84 امتیاز

پروردگارا به درستی که بر خودم ستم کردم
ناراحت نباش پیروزی در گرو صبر کردن است
بدان پیروزی در گرو صبر کردن است

   زهراسادات ميرجليلي
در 9 خرداد 14:07

2 پرسش 9 پاسخ 23 امتیاز

پروردگارا من قطعابه خودم ظلم كردم
نارحت نباش ياري همراه با صبر است
بدان كه ياري همراه با صبر است

   کیمیا آفتاب طلب
در 2 خرداد 14:47

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   علی فرجی
در 31 اردیبهشت 19:57

0 پرسش 57 پاسخ 50 امتیاز

پروردگارا قطعا من به خودم ظلم کردم
غمگین نشو پیروزی با صبر است
بدان که پیروزی همراه با صبر است
خان فرشته علیپور در ترجمه جملات عربی همیشه فعل اخر جمله می اید با تشکر

   Elnaz Abbaspanah
در 29 اردیبهشت 18:21

0 پرسش 4 پاسخ 24 امتیاز

پروردگارا من به خودم ظلم کردم.غمگین مباش پیروزی همراه صبر است. بدان و آگاه باش که پیروزی همراه صبر است.

   ریباز قربانی
در 24 اردیبهشت 20:54

17 پرسش 12 پاسخ 113 امتیاز

پروردگارا همانا من به خودم ظلم کردم
نارحت مشو پیروزی همراه صبر است
بدان قطعا پیروزی همراه با صبر است

   محمدرضا سیاهکالی
در 11 فروردین 12:29

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم.
غمگین مباش.پیروزی ه‍مراه(با)صبر است.
بدان قطعا پیروزی همراه(با)صبر است.

   MEHRAD AHMADI
در 11 اسفند 21:47

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

خدایا قطعا من ظلم کردم به خودم
غمگین نشو پیروزی همراه صبر است
بدان که پیروزی همراه صبوری است

    هانا بهامین
در 5 اسفند 1:34

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

پروردگارا همانا من ظلم کردم به خودم

غمگین نشو .پیروزی با صبر است

بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   ریحانه فتح آبادی
در 25 آذر 21:33

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

روردگارا!من به خودم ظلم کردم.


ناراحت نشو(غمگین نشو).پیروزی با صبر است.


بدان(آگاه باش) قطعا یاری خدا با صبر است.

   a gh s
در 30 اردیبهشت 4:47

2 پرسش 21 پاسخ 44 امتیاز

خدایا من قطعا ظلم کردم به خودم


غمگین نشو پیروزی است با صبر


آگاه باش کهه قطعا پیروزی همراه صبر است

   سید محمد حسینی
در 16 اردیبهشت 14:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا! قطعا من به خودم ظلم کردم


غمگین نباش، پیروزی با صبر است


بدان که همانا پیروزی با صبر است

   طاها هدشی
در 29 فروردین 15:55

1 پرسش 5 پاسخ 14 امتیاز

پروردگارا!من به خودم ظلم کردم.


ناراحت نشو.پیروزی با صبر است.


می دانم قطعا یاری خدا با صبر است.

   محمد شعبانی
در 28 فروردین 17:55

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

- پروردگارا! من قطعا به خودم ظلم کردم


2- غمگین مباش، پیروزی با صبر است


3- بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   طه هِدشی
در 26 فروردین 11:24

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

پروردگارا!من به خودم ظلم کردم.


ناراحت نشو.پیروزی با صبر است.


می دانم قطعا یاری خدا با صبر است.

   محمدجواد حضرتی
در 24 فروردین 2:22

3 پرسش 8 پاسخ 23 امتیاز

1- پروردگارا! من قطعا به خودم ظلم کردم


2- غمگین و ناراحت نشو، پیروزی با صبر است


3- بدان که قطعا پیروزی با صبر است

   saer karamshahi
در 21 فروردین 13:44

1 پرسش 2 پاسخ 15 امتیاز

پروردگارا قطعا من ظلم کردم به خودم


غمگین نشو.پیروزی با صبر است


بدان که قطعا پیروزی با صبر است`*`

   داود معصومی
در 14 فروردین 16:38

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

پروردگارم قطعا من ظلم کردم به نفسم


 


ناراحت نشو. پیروزی(یاری)باصبر است


بدتن که قطعاپیروزی با صبر است

   محمد مهدی خداداد
در 18 خرداد 23:00

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

سلام

پروردگار من به خودم قطعا ستم کردم

غمگین نشو پیروزی همراه صبر است

بدان پیروزی قطعا با صبر است

   نگار hjphnd
در 11 فروردین 16:19

0 پرسش 1 پاسخ -2 امتیاز

پروردگارا قطعا من در تاریکی خودم  هستم