1

یا وجود مرکز تقارن برای یک شکل،وجود محور تقارن برای آن شکل است؟

ثبت شده در 4 فروردین 95 - 9:37
ریاضی پنجم دبستان

آیا وجود مرکز تقارن برای یک شکل،وجود  محور تقارن برای آن شکل است؟


سارا جلالی    پاسخ ها : 2

پاسخ ها

0
ثبت شده در 20 فروردین 5:19

خیر-وجود مرکز تقارن در یک شکل ربطی به محور تقارن ندارد

مرکز تقارن نقطه ای در داخل شکل است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی مستقیم به این نقطه (نقطه ی تقارن) رسم کنیم ودر همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم

محور تقارن خطی است که اگر از نقطه ای روی شکل خطی بر این خط (محور تقارن) عمود کنیم سپس در همان راستا به همان اندازه ادامه دهیم به نقطه ای معادل نقطه ی اول در طرف دیگر شکل برسیم


0
ثبت شده در 17 فروردین 21:29

خير – به عنوان مثال در متوازي الاضلاع محل برخورد قطرها ، مركز تقارن است ،اما متوازي الاضلاع محور تقارن ندارد .


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.