لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا در بعضی گفت وگوها در متون انگلیسی be می اید؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 17:22

3 پرسش 4 پاسخ 53 امتیاز
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

چرا در بعضی گفت وگوها  در متون انگلیسی   be   می اید؟    مانند:(I be back in a minute)


لطفا معنای ان ونوع نقش ان در گرامر را شرح دهید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   الیاس رحمانی
در 8 دی 19:14

0 پرسش 50 پاسخ 175 امتیاز

beبه معنای بودن است

   Ali Hedayati
در 16 بهمن 21:34

0 پرسش 54 پاسخ 249 امتیاز

به معنی بودن

   محمد مهتدی
در 16 دی 19:49

0 پرسش 13 پاسخ 38 امتیاز

معنی:بودن


   S L
در 11 دی 17:50

1 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

به معنای بودن و نشانه ی اینده است

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:47

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:46

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمدرضا مأنوس بناب
در 3 خرداد 16:46

0 پرسش 12 پاسخ 10 امتیاز

به معنی بودن

   محمد مهدی قیصری
در 25 اسفند 13:14

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

Be همان افعال tobe است
در اصل be مصدر است

   مونس بن سعید
در 14 بهمن 22:19

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

به معنای بودن

   S L
در 11 دی 17:52

1 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

معنیش میشه من به یک دقیقه پیش بر خواهم گشت

   امیر مهدی جلالی خالص
در 27 آبان 21:20

1 پرسش 10 پاسخ 11 امتیاز

ببین دقیق نمیدونم ولی معنیش میشه :من در یک دقیقه عقب هستم