لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا در بعضی گفت وگوها در متون انگلیسی be می اید؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 17:22

3 پرسش 4 پاسخ 38 امتیاز
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

چرا در بعضی گفت وگوها  در متون انگلیسی   be   می اید؟    مانند:(I be back in a minute)


لطفا معنای ان ونوع نقش ان در گرامر را شرح دهید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.