لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا در بعضی گفت وگوها در متون انگلیسی be می اید؟

   محمد جواد پوررضایی
  1 فروردین 17:22

3 پرسش 4 پاسخ 45 امتیاز
انگلیسی هشتم دوره اول متوسطه

چرا در بعضی گفت وگوها  در متون انگلیسی   be   می اید؟    مانند:(I be back in a minute)


لطفا معنای ان ونوع نقش ان در گرامر را شرح دهید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   الیاس رحمانی
در 8 دی 19:14

0 پرسش 51 پاسخ 181 امتیاز

beبه معنای بودن است

   Ali Hedayati
در 16 بهمن 21:34

0 پرسش 53 پاسخ 253 امتیاز

به معنی بودن

   محمد مهتدی
در 16 دی 19:49

0 پرسش 13 پاسخ 38 امتیاز

معنی:بودن


   امیر مهدی جلالی خالص
در 27 آبان 21:20

1 پرسش 10 پاسخ 14 امتیاز

ببین دقیق نمیدونم ولی معنیش میشه :من در یک دقیقه عقب هستم

   مونس بن سعید
در 14 بهمن 22:19

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

به معنای بودن

   S L
در 11 دی 17:52

1 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

معنیش میشه من به یک دقیقه پیش بر خواهم گشت

   S L
در 11 دی 17:50

1 پرسش 14 پاسخ 21 امتیاز

به معنای بودن و نشانه ی اینده است