{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #هماهنگ_ششم #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مسند همیشه با فعل اسنادی میاد؟

    Pariya Mhmdi
  27 دی 16:48

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مثلا تو این جمله که
مولانا را دیوانه و شمس را جادوگر خواندند.
جادوگر چرا مسند میشه ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   DarkShadow MD
  27 دی 22:39

0 پرسش 56 پاسخ 121 امتیاز

فعل های کردن،نمودن،پنداشتن،خواندن،نامیدن،تصور کردن و....
میتوانند در معنای اسنادی به کار بروند به صورتی که با گشت و گردید جایگزین میشوند و معنا میدهند.

باران کشاورزان را خوشحال کرد/نمود. اسنادی است.
کشاورزان خوشحال گشتند.(معنا میدهد)

او را دیوانه خواندند/پنداشتند/صدا کردند/لقب دادند.
او دیوانه است/گشت(معنا میدهد)

اینو از یه جا پیدا کردم، امیدوارم به دردت بخوره
انگار اگه جمله رو به صورتی تغییر بدیم که بشه فعل اسنادی جایگزین فعلمون کنیم و درست از آب دربیاد اسنادی حساب میشه