لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اختلاف زمان رفت و برگشت در حرکت یک قایق موتوری در آب

    امیر مظفری
  28 مهر 19:56

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سرعت یک قایق موتوری، در آب راکد 100 متر در دقیقه است. این قایق فاصلهٔ 1200 متری در رودخانه را رفته و برگشته است. اختلاف زمان رفت و برگشت 5 دقیقه است. سرعت آب رودخانه، چند متر در دقیقه است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد مهدی نصیری زرندی
1 آبان 14:11

0 پرسش 12 پاسخ 12 امتیاز

20

راه حل : می دونیم که حاصل تقسیم مسافت بر سرعت میشه زمان پس بیا مسافت رو بر سرعت تقسیم کن و یه معادله تشکیل بده بر اساس برابری زمان

یعنی بنویس پنج به علاوه (1200). (x+100) ام = ( 1200) .(x-100) ام

بعد معدله رو حل کن

میشه 20