سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی سالی- واحدی (روزانه) در خردادماه 96

ثبت شده در 6 خرداد 96

سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی سالی- واحدی (روزانه) در خردادماه 96

 

تاریخ امتحان رشته تحصیلی
رياضي فيزيک علوم تجربی ادبيات وعلوم انسانی هنر علوم و معارف اسلامی

چهارشنبه

1396/03/03

معارف اسلامی (مسلمانان) (اقلیت های مذهبی) اصول وعقاید

شنبه

1396/03/06

حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی سیر هنر در تاریخ ادبیات عرب

دوشنبه

1396/03/08

زبان فارسی

چهارشنبه

1396/03/10

فیزیک فیزیک ادبیات فارسی آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران فقه و اصول