دانلود سوالات امتحانات هماهنگ کشوری پایه سوم دبیرستان در خردادماه 1396

ثبت شده در 6 خرداد 96

سؤال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته های شاخه نظری در خردادماه 96

 

تاریخ امتحان روز رشته تحصیلی
رياضي فيزيک علوم تجربی ادبيات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
1396/03/02 سه شنبه

تعلیمات دینی و قرآن (3)

(شیعان) (اهل سنت) (اقلیت زرتشتی، کلیمی و آشوری)

اصول و عقاید (2)
1396/03/04 پنجشنبه جبر و احتمال ریاضی(3) ادبیات فارسی تخصصی
1396/03/07 یکشنبه فیزیک (3) و آزمایشگاه فیزیک (3) و آزمایشگاه فلسفه و منطق
1396/03/09 سه شنبه ادبیات فارسی(3) ریاضی
1396/03/11 پنجشنبه زبان خارجی (3) (انگلیسی) (آلمانی) (فرانسه)
1396/03/13  شنبه شیمی(3) و آزمایشگاه تاریخ ایران و جهان (2) تاریخ اسلام (2)
1396/03/16 سه شنبه هندسه (2) زمین شناسی عربی (3) ویژه ادبیات و علوم انسانی عربی (3) ویژه علوم و معارف اسلامی
1396/03/18 پنجشنبه ---- ---- جغرافیا (2) تفسیر و علوم قرآنی (2)
1396/03/20 شنبه حسابان زیست شناسی (2) وآزمایشگاه زبان فارسی تخصصی
1396/03/22 دوشنبه عربی(3) آرایه های ادبی اخلاق(2)
1396/03/25 پنجشنبه زبان فارسی (2) جامعه شناسی (2)