تاخت و تاز جنجالی دکتر مجید حسینی به مافیای کنکور

ثبت شده در 26 دی 97     دسته بندی : اخبار آموزش و پرورش

گاما-  استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که اخیرا به یکی از منتقدان جدی نظام آموزشی و کنکور در ایران بدل شده است با مقایسه تطبیقی سیستم آموزشی ایران با سایر کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن سعی در کشف کمبودها و ساختن دستگاه آموزشی بهتر و کارآمدتر دارد...

صحبت‌های جنجالی دکتر سید مجید حسینی درباره پشت پرده مافیای کنکور و نظام آموزشی کشور در ششمین قسمت از برنامه چالشی «تب تاب» با اجرای باربد بابایی را در ادامه ببینید.

- خانواده‌ها در فشار و وضعیت پشت کنکوری‌ها نقش دارند....
- خانواده‌ها ترس را از مافیای کنکور می‌خرند...
- 85درصد آموزش در ایران بر خلاف قانون اساسی پولی است....
- دانشگاه دکان پول گرفتن است....
- و...

نهمی و دوازدهمی‌ها حتماً ببنید...

 

 

یا لینک‌های زیر

http://www.telewebion.com/episode/1960901

https://www.youtube.com/watch?v=DQLaX8kS4-E