جزوه جمع بندی ریاضیات کنکور سراسری رشته علوم تجربی

ریاضیات کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
جزوه جمعبندی ریاضیات کنکور تجربی در 18 قسمت به طور خلاصه
محاسبات - عبارات جبری - معادلات درجه اول و دوم و تعیین علامت - دنباله - توابع رادیکالی ، قدرنسبت ، مثلثاتی ، لگاریتمی - ماتریس - آمار - شمارش ، ترکیبات ، احتمال - هم ارزی - حد و پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق و انتگرال - مقاطع مخروطی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 17
فرمت فایل : PDF
دانلود : 146
ثبت شده در 3 شهریور 98