1394/8/28

فعالیت (3) آمادگی دفاعی نهم | عرصه های فعالیت بسیج

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه

" بسیج عبارتست از مجموعه ای که در آن پاکترین انسانها ، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رسانیدن و به خوشبختی رسانیدن این کشور جمع شده اند ... بسیج یعنی حضور در همه میدانهایی که از انسان در آن میدان یک کاری می طلبند . "
عرصه های عمده فعالیت بسیجیان به شرح ذیل تعیین شده است :
۱) دفاع در برابر تهاجم بیگانگان :
۲) حفظ امنیت داخلی :
3) عرصه سازندگی :

>>> برای دسترسی به فایل کامل، دانلود کنید <<<

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 26
ثبت شده در 28 آبان 94