1394/8/21

پاورپوینت گرامر درس 1 انگلیسی نهم | simple present tense: to be

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه

گرامر درس یک انگلیسی نهم
Lesson1: Personality
Grammar: simple present tense (to be)


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : PPSX
دانلود : 208
ثبت شده در 21 آبان 94