دستورالعمل جامع اجرایی در شعب بانک توسط کاربر امور بانکی دوازدهم رشته حسابداری مالی کاردانش

کاربر امور بانکی دوازدهم دوره دوم متوسطه- کاردانش حسابداری مالی

ماده (1): هدف
ماده (2): دامنه کاربرد
ماده (3): مسئوليت و اختيار
ماده (4): ضوابط
1-4 ايمني
4-1-4 تهيه دفتر مخصوص جهت ثبت اوراق شماره دار موجود در خزانه
5-1-4 اعلام حوادث و وقايع غيرمترقبه
6-1-4 هشدارهاي بازرسي
1-6-1-4 احراز اصالت نامه مقامات قضايي و ساير مراجع درخواست کننده اطلاعات مشتريان
2-6-1-4 احراز هويت کامل و شناسايي مشتري هنگام افتتاح حساب
3-6-1-4 احراز هويت و شناسايي کامل مشتريان هنگام درخواست رمز محصولات الکترونيکي
4-6-1-4 پرداخت هاي نقدي صندوق خارج از رويه و سقف مجاز
5-6-1-4 پيشگيري از وقوع جعل و کلاهبرداري
7-1-4 حفظ و حراست از فرم هاي خام انواع ضمانتنامه
8-1-4 ضرب مهرهاي بانک در زير اسناد و قراردادها توأم با امضاء يا پاراف مسئولين
9-1-4 حفظ و حراست از کد و رمز سيتم هاي بانک
10-1-4 محرمانه بودن اطلاعات مشتريان
11-1-4 ارائه اطلاعات به مراجع ذيصلاح، مسئولين و بازرسان اداره نظارت بر بانک ها
12-1-4 حساسيت و اهميت سيستم دوربين هاي مداربسته و تصاوير ذخيره شده
13-1-4 - خودداري از انجام مکاتبه مستقيم با اداره نظارت بر بانکهاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
2-4 احراز هويت
2-2-4 چگونگي شناسايي مشتريان:
الف) اشخاص حقيقي
ب) اشخاص حقوقي
3-2-4 نحوه پرداخت نقدي از حساب هاي قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ساير شعب بانک
3-4 صندوق
2-3-4 کسري يا فزوني صندوق
الف) کسري صندوق
ب) فزوني صندوق
3-3-4 نحوه استفاده از خزائن، صندوق هاي رمزدار شعب، واحدهاي ارزي و خودپردازها
4-4 صدور سند حسابداري
1-4-4 درج خلاصه شرح اسناد صادره حسابداري
5-4 رفع مغايرت حساب بانک ها
6-4 حساب هاي موقت و داخلي
7-4 حساب هاي انتظامي
3-7-4 کنترل اوراق گواهي سپرده اماني مشتريان و کارگزاري نزد بانک
8-4 پرونده سپرده و تسهيلات
9-4 اموال
10-4 چک ليست عمليات روزانه
11-4 محرمانه بودن اطلاعات
1-11-4 نگهداري سوابق تحويل چک هاي واگذاري مشتريان که به هر دليل برگشت مي شود.
2-11-4 خودداري از ارائه تصوير و رونوشت مکاتبات اداري به مشتريان

12-4 بانکداري الکترونيکي
1-12-4 ضبط کارت در دستگاه هاي خودپرداز
13-4 اجراي قانون ماليات ها
14-4 پرونده پرسنلي
15-4 اوراق مشارکت مفقودي، مسروقه و مخدوش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
1- 15-4 شرايط لازم براي بازپرداخت وجوه اوراق مشارکت مفقودي و يا مسروقه
2- 15-4 شرايط لازم براي بازپرداخت وجوه اوراق مشارکت مخدوشي
16-4 بازخريد اوراق گواهي سپرده صادره بانک
17-4 ارسال اوراق موازنه پايان ماه
18-4-فرآيند اجاره شعب
19-4-نحوه عملکرد شعب درخصوص عوارض شهرداري ها
20-4- فرآيند اجرايي دفاتر و شعبه ويژه بانکداري شرکتي
21-4- شيوه نامه ارائه اطلاعات حسابها و عمليات بانکي به مراجع قانوني
22-4- تنظيم صورتمجلس و تحويل و تحول امور شعبه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 6
ثبت شده در 8 اردیبهشت 98