1398/1/18

جزوه آموزشی درس ادبیات فارسی _مبحث متمم

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

مقدمه:
مي دانيم كه «فعل» هسته ي جمله است و نوع و تعداد اجزاي جمله به نوع فعل بستگي دارد
در مرحله ي اول فعل ها به دو گروه گذرا و ناگذر تقسيم مي شوند :
1- فعل ناگذر: براي تشكيل يك جمله ي ساده ي مستقل فقط نياز به نهاد دارد . مانند فعلهاي « آمد ، رفت ، دويد ، خوابيد، چرخيد و.... »
مثال: علي آمد ، شادي رفت ، ملت خوابيد و ...
اما فعل هاي گذرا علاوه بر نهاد به جزء ديگري نياز دارند تا بتوانند جمله مستقل ساده اي بسازند.اين نوع فعل ها سه دسته اند :
1.گذرا به مفعول 2. گذرا به مسند 3. گذرا به متمم.
با توجه به پيچيدگي فعل هاي گذرا به متمم و اهميت آن بحث خود را به فعل هاي گذرا به متمم محدود مي كنيم .

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 227
بروزرسانی شده در 18 فروردین 98