1396/11/18

فیلم آموزشی فیزیک (1) دهم رشته ریاضی و تجربی دبیرستان | 1-5 معادلۀ حالت تا 4-5 انرژی درونی و قانون اوّل ترمودینامیک

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
1-5 معادلۀ حالت
2-5 فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار
3-5 تبادل انرژی
4-5 انرژی درونی و قانون اوّل ترمودینامیک


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 17 دقیقه