فیلم بازیافت زباله‌های خشک، تر و کاغذ در مطالعات اجتماعی سوم ابتدائی

ثبت شده در 3 مهر 96
مطالعات اجتماعی سوم دبستان

در این کلیپ مشاهده می کنید که بچه ها زباله ها را به سه دسته خشک،تر و کاغذتقسیم می کنند و برای هر کدام از آنها سطل زباله ای در نظر می گیرند و به این ترتیب زباله ها از هم تفکیک می شوند.بر روی هرسطل نیز نشانه ی بازیافت را می گذارند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

حامد محمدجان پور احمدچالی    نوع فایل : ویدئو    دانلود : 34
پرسش و پاسخ های مرتبط