{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/03/27

ویدیو مرور و جمع بندی فصل 8 ریاضی نهم | ادامه مبحث حجم و مساحت

ریاضی نهم دوره اول متوسطه


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 20 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 75
ثبت شده در 27 خرداد 1399
تعداد تست: 3101
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان