حل مسئله کسر با روش رسم شکل ریاضی پنجم و ششم دبستان

ثبت شده در 26 اردیبهشت 95
ریاضی پنجم دبستان

این فیلم در مبحث مشترک میان ریاضی پنجم و ششم دبستان با عنوان کسرهای متعارفی و قسمت مساله های این دو کتاب می تواند در نظر گرفته شود. یک مساله که به صورت کامل توضیح داده شده است.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

محمد رضائی    نوع فایل : ویدئو    دانلود : 323