1395/9/16

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 1: درس اول-ترسیم های هندسی

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: درس 1: ترسیم‌های هندسی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دو نقطه ثابت A و B در صفحه‌ای داده شده است. اگر طول پاره خط AC  داده شده باشد. برای یافتن مکان نقطه  C باید .........