1396/1/21

آزمون تستی درس 11 علوم تجربی ششم دبستان | شگفتی های برگ

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 11: شگفتی‌های برگ
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نیمی از یک برگ سبز را به مدت دو روز با یک ورق کاغذ می پوشانیم، سپس برگ را جدا کرده و داخل الکل می جوشانیم تا رنگ سبز آن کاملًا  خارج شود، بعد برگ را شسته و درون یک ظرف محتوی محلول ید قهوه ای رنگ فرو برده و بیرون می آوریم. رنگ بخش های مختلف برگ چگونه خواهد بود؟

در پرتاب یک تاس احتمال اینکه ۶ نیاید چقدر است؟
توسط امیرعباس دشتی در 17 خرداد
نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد