1396/10/26

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 4: ناهمواری‌ها و اشکال زمین

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آذر
شامل مباحث:
فصل 2: نواحی طبیعی
درس 4: ناهمواری ها و اشکال زمین
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کناره‌های فلات‌ها با شیب تند به کدام ناهمواری‌ها در سطح زمین متصل می‌شوند؟