1397/8/26

تست کنکور جامعه شناسی (3) رشته انسانی | درس 4: کنش اجتماعی

جامعه شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 4: کنش اجتماعی
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/26
  

انسان‌ها با توجه به ............ و ............ قادرند نظم اجتماعی را تغییر دهند.