1398/5/21

سوالات تستی درس 3 و 4 و 5 سلامت و بهداشت دوازدهم | فصل 2: تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی

سلامت و بهداشت دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
درس 3: برنامهٔ غذایی سالم
درس 4: کنترل وزن و تناسب اندام
درس 5: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
  تعداد سوالات: 17
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند جمله صحیح می‌باشد؟

1) همان قند مورد نیاز برای تداوم فعالیت روزانه و طبیعی ما را تعیین می‌کند.

2) بدن آن را به‌صورت گلیگوژن در ماهیچه و کبد ذخیره می‌کند.

3) کربوهیدراتهای دریافتی مازاد، به‌صورت چربی در بدن ذخیره می‌شوند.

4) نقش مهمی در عملکرد اندام‌های درونی (قلب و کلیه) سیستم عصبی و ماهیچه بازی می‌کند.