1397/9/6

آزمون تستی میان ترم علوم نهم مدرسه داورپناه | فصل 1 تا 3

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی
فصل 2: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
  تعداد سوالات: 17
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/6
  

محلول کدام ماده زیر در آب رسانای الکتریکی نیست؟