1397/4/7

نمونه سوالات تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 7: تولیدمثل

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 7: تولید مثل
گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد
گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن
گفتار 3: رشد و نمو جنین
گفتار 4: تولید مثل در جانوران
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارت‌های زير درست است؟

الف ـ نوعی جاندار حاصل از بكرزايی ممكن است دارای تنفس نايديسی و همولنف باشد.

ب ـ تعداد كروموزوم‌های سلول‌های پيكری هر زنبور عسل ماده دو برابر تعداد كروموزوم‌های والد نر است.

ج ـ در طی تقسيمی كه منجر به توليد اسپرم در زنبور عسل نر می‌شود، تتراد تشكيل نمی‌شود.

د ـ به طور معمول، مدت زمان فرايند توليد گامت از ياخته‌ی زاينده، در زنان بيش‌تر از مردان طول می‌كشد.