1396/2/12

آزمون تستی فصل 9 ریاضی هشتم | دایره‌ها (سری اول)

شامل مباحث

فصل نهم: دایره‌ها

تعداد سوالات

20

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 400 تومان