1396/2/12

آزمون تستی فصل 9 ریاضی هشتم | دایره‌ها (سری اول)

ریاضی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل نهم: دایره‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر اندازه x  چه قدر است؟