1398/1/16

تست آمادگی کنکور سراسری فصل 4 (درس 8 و 9) فارسی دوازدهم | ادبیات سفر و زندگی

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 4: ادبیات سفر و زندگی
درس 8: از پاریز تا پاریس
درس 9: کویر
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل