1397/12/3

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه‌شناسی (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 13: سرآغاز بیداری اسلامی

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 13: سرآغاز بیداری اسلامی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

گروهی که خود را بیدارگر می‌دانستند، در کجا سازمان می‌یافتند و بیداری را چگونه معنا می‌کردند؟