1397/12/3

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه‌شناسی (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 13: سرآغاز بیداری اسلامی

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی فروردین
شامل مباحث: درس 13: سرآغاز بیداری اسلامی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 3 اسفند 97
  

به ترتیب ویژگی مشترک و تفاوت منورالفکران با بیدارگران اسلامی در چه بود؟