1397/12/18

تست کنکور فلسفه اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 8: حکمت اشراق

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 8: حکمت اشراق
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

شیخ شهاب‌الدین سهروردی در کدام اثر فلسفی از شیوۀ مشّائیان فراتر رفته و روش جدیدی را در جریان‌های فکری اسلامی ارائه کرده است؟