1398/1/17

تست کنکور فیزیک دوازدهم رشته علوم ریاضی | فصل 6: آشنایی با فیزیک هسته ای | ساختار هسته

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی فروردین
شامل مباحث: 6-1 ساختار هسته
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 17 فروردین 98
  

عدد اتمی شاخص ............. است.