1397/9/30

تست کنکور سراسری فصل 2 شیمی (3) دوازدهم | تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-2) تولید انرژی سبز با سلول سوختی و برقکافت (ص 50 تا 56)
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل