1395/11/18

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کاربرد کپسول کربن دی‌اکسید چیست؟