1395/11/18

سؤالات آزمون مرحله اول المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ دهم | دهۀ فجر سال 1395

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

پدری در 24 سالگی صاحب دو فرزند دوقلو می‌شود. اگر حالا مجموع سن آن‌ها 48 سال باشد، پدر چند سال دارد؟