1396/3/10

آزمون تستی قرآن پایه ششم دبستان | درس دوازدهم

شامل مباحث

درس دوازدهم: سوره ی مجادله (حزب الله پیروز است.)

تعداد سوالات

9

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 180 تومان